TUSAF Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 2 Mayıs 2015

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 2 Mayıs Cumartesi günü Sheraton Ankara Otel’de gerçekleştirildi. Federasyon çatısı altında bulunan 8 dernekten toplam 124 üyenin hazır bulunduğu toplantı saat 10.00’da başladı. Genel Kurul Toplantısının başında mikrofonu alan Tusaf Genel Sekreteri Sn. Vural Kural, Divan Başkanlığı için Sinayi Gökçe, Başkan Yardımcılığına Kadir Gür, Yazmanlıklara ise Nejdet Özyetkin ve Adnan Numanoğlu isimlerinin önerildiği Divan önergesini genel kurulla paylaştı. Genel kurulca kabul edilen Divan Kurulu toplantıyı yönetmek üzere yerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genel kurul gündeminin birinci maddesi yerine getirilmiş oldu.

Toplantı gündeminin ikinci maddesi gereği Tusaf Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erhan Özmen açılış konuşmasını yapmak için kürsüdeki yerini aldı. Türkiye un sektörünün geçmişten bugünlere gelişi ve kat ettiği mesafe hakkında görüşlerini genel kurulla paylaşan Başkan Özmen, bu süreçte karşılaşılan güçlüklerin, Tarım Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve sektörle ilişkili Sivil Toplum Kuruluşlarının beraber hareket edilerek oluşturulan istikrarla aşıldığının altını çizdi. 10 yıldır Başkanlığını yaptığı Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Özmen, düzenlenen toplantılardan elde edilen gelirler, sponsor firmaların destekleri ve Federasyona bağlı derneklerin üyelerinin ödediği aidatlarla oluşan kaynakla alınan ve Nisan ayında açılışı gerçekleştirilen yeni ofisin Federasyon ve Sektöre hayırlı olmasını temenni ettiklerini belirtti. Genel Kurulca seçilecek yeni yönetim kurulu ve Başkanın da devraldığı bayrağı daha yükseğe ulaştıracağından şüphesi olmadığını vurgulayan Erhan Özmen, konuşmasını tamamlarken yeni yönetime ve Başkan adayı Sn. Günhan Ulusoy’a başarılar diledi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verildikten sonra 2013, 2014 Yılları Faaliyet Raporlarının okunması için Sn. Ali İhsan Özkaşıkçı sözü devraldı. Denetçi raporlarını ise Sn. Yalçın Fıstık okudu. Faaliyet raporu ve denetçi raporu ayrı ayrı ibra edildikten sonra gündemin 5. maddesi gereği 2013-2014 yılları bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması için kürsüye Sn. Oğuz Kırtız davet edildi. 2013-2014 yılları bilanço ve gelir-gider tabloları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildikten sonra sıra 6. madde olan 2015-2016-2017 yılları tahmini bütçesinin okunmasına geldi. Tahmini bütçe genel kurulun oy birliğiyle ibra edildi ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildiler.

Başkanlık için tek aday olması sebebiyle açık oy açık tasnif şeklinde yapılan oylamanın ardından gelecek üç yıl için Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu

Başkanlığına, Sn. Günhan Ulusoy,

 

 

Yönetim Kurulu Asil Üyeliğe,

1. Ali Rıza Menemenlioğlu
2. Ata Altay                                                                                             
3. Bekir Tosun                                                                                            
4. Celalettin Yılmaz                                                                                 
5. Ergin Okandeniz                                                                                  
6. Hüseyin Mirioğlu                                                                                 
7. Kenan Aydıngüler                                                                                
8. Mesut Okyay
9. Murad Bertan  
10. Selçuk Aydınalp
11. Şeyhmus Duyan
12. Vecdi Kozlu

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğe,

     1. A.Ayten Çandar

     2. Birol Kırtız

     3. E.MüderrisFedaioğlu

     4. Kadir Gür

     5. Mustafa Arslan

     6. Mustafa Yılmazkart

     7. Necati Görür

     8.Faruk İlhan

     9.Ömer İmamoğlu

     10.Yaşar Serpi

     11. Serhat Kumtepe

     12.Mehmet Tosmur

 

Oy Çokluğuyla kabul edilen listede Denetleme Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu,

 

ASİL    YEDEK

1.Yalçın Fıstık                                                                                                                                     Cenk Aydın

2.Ayhan Çakır                                                                                                                                    Fırat Özmüş

3.Gökhan Topaloğlu                                                                                                                         Salih Yeşilbaş

 

 

 

Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen Sn. Günhan Ulusoy, genel kurula katılımlarından ötürü tüm üyelere teşekkür etti ve geçmiş dönemlerde yönetim kurulunda görev almış tüm meslektaşlarını sahneye davet ederek Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erhan Özmen’e plaket sundu. Toplantı sonunda Tebrikleri kabul eden Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Ulusoy, genel kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.