Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Değerli Üyelerimiz ,

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı  29.03.2024 Cuma günü saat 17:30’da Yeşiloğlu Restaurant Çakallı-Kavak/SAMSUN adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 08.04.2024 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Olağan Genel Kurul toplantısına teşriflerinizi bekler , çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

       Genel Kurul Toplantı Gündemi:

        1- Yoklama ve açılış,

        2- Divan heyeti seçimi,

        3- Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,

        4- Dernek zorunlu organlarının seçimi,

        5- Dilek, temenniler ve kapanış.