Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Genel Kurul Toplantı Duyurusu

KARADENİZ UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

30.11.2015

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 19.12.2015 tarihinde Dernek Merkezinde, Atatürk

Bul. No:272, Kutlukent Samsun adresinde saat 17:00 – 18:00 arasında aşağıdaki gündeme göre

yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 26.12.2015 tarihinde aynı gündemle,

aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

 

Genel kurul gündemi:

1- Açılış

2- Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ile  Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması

hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4- Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun Faaliyet ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,

5- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

6- Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi,

7- Dilek ve temenniler.

8- Kapanış.

 

Karadeniz Un Sanayicileri Derneği