Kamuoyunu Bilgilendirme Metni

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME METNİ

 

            Rekabet Kurulu’nun 13.06.2019 tarih ve 19-21/305M sayılı kararıyla, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla aralarında şirketimizin de yer aldığı sektörümüzdeki çeşitli kuruluşlar hakkında aynı kanunun 41. Maddesi gereği soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yapılan soruşturma, inceleme ve yapılan savunmalar neticesi Rekabet Kurumunun internet sitesinde 11.01.2021 tarih ve E-13183850-110.01.04-18808 sayı ile yayınlanan ve tarafımıza da ulaşan Rekabet Kurulu’nun 07.01.2021 tarihli ve 2101/18-8 sayılı kısa kararıyla;

 

Karadeniz Un Sanayicileri Derneğimizin de içerisinde yer aldığı tamamı Karadeniz bölgesinde bulunan un sektöründe mevcut çeşitli kuruluşlar hakkında, “Bilgi alışverişi yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanunun 4. Maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle idari para cezasına hükmedildiği” bildirilmiştir.

 

Rekabet Kurulunun anılan kararındaki tespitine göre, idari para cezası gerekçesinin, firmaların bilgi alışverişi yaptığı iddiasına dayandığı net olarak görülmektedir. Buna karşın, bazı basın kuruluşlarında, “anlaşarak fiyat artırmak”, “ihalelere danışıklı fiyat vermek”, “anlaşmalı fiyatları yükseltmek”, “gıda enflasyonunun sebebi olmak” gibi sebeplerle idari para cezası verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan haberler, bilgiye değil yoruma dayalıdır. Dileyen tüm basın organlarına, Rekabet Kurumunun ilgili kararını kaynak olarak iletebiliriz.

 

Rekabet Kurulu tarafından, idari para cezası verilen derneğimiz üyesi 34 firmanın ülke geneli piyasasının %8’lik dilimini dahi oluşturmadığı kurumun raporlarıyla da sabit iken, atıl kapasitenin çok yüksek olduğu böyle bir piyasada rekabetin ihlali yapısal olarak da mümkün olmamaktadır.

 

İdari işlem niteliğindeki bu kararın henüz gerekçesi de açıklanmamış olup, her idari işlemde olduğu gibi kararın yargısal denetimi mümkündür. Her ne kadar rekabeti kısıtlayıcı etkide bulunduğu yönünde bir tespit yapılmamış olmasına rağmen, soruşturma konusu eylemlerin bilgi alışverişi niteliğinde olup olmadığı ve hatta olsa bile cezaya tabi olup olmayacağı tabi ki İdari Yargıda yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, Rekabet Kurumu tarafından tahakkuk ettirilen cezalar ile ilgili itiraz yolları ve buna bağlı olarak yargılama süreçleri henüz bitmediğinden, hukukun en temel ilkesi olan Masumiyet Karinesi gereği, “hakkında kesinleşmiş bir ceza kararı olmadıkça herkes masumdur”. Bu evrensel ilkeye rağmen adeta derneğimizi ve sektörümüzü karalamaya yönelik, üstelik cezanın gerçek nedenini de yansıtmayan yayın yapılmasını da şiddetle kınıyoruz. İlgili basın kuruluşları hakkında yasal her türlü hakkımızın saklı olduğunu, kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz…